Privatlivspolitik NAVEKSA

Cookies & registrering af persondata

Behandling af personoplysninger
NAVEKSA overholder til enhver tid persondataloven og al anden relevant lovgivning i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Hvilke oplysninger behandler NAVEKSA?
Personlige oplysninger, som du selv indtaster via hjemmesiden. Det kan f.eks. være navne og kontaktoplysninger, herunder e-mails og telefonnumre.

Oplysninger om din brug af hjemmesiden (historik). Det drejer sig om oplysninger om, hvilke dele af hjemmesiden du besøger, idet disse oplysninger opsamles i såkaldte logfiler sammen med din IP-adresse og lagres på dit eget terminaludstyr, som f.eks. PC eller Smartphone, i form af cookies.

NAVEKSAs brug af dine oplysninger
NAVEKSA bruger dine personoplysninger til at levere og optimere de efterspurgte ydelser samt til at tilpasse hjemmesiden til dine konkrete behov, f.eks. ved automatisk at udfylde felter, så de passer til din profil. Endvidere anvendes oplysningerne til statistik. NAVEKSA indhenter altid dit samtykke, inden vi kontakter dig via hjemmesiden i forbindelse med f.eks. markedsføring, medmindre det følger af lovgivningen, at det er tilladt at kontakte dig uden indhentelse af forudgående samtykke.

NAVEKSAs behandling af dine oplysninger
De registrerede personoplysninger, herunder e-mailadresser og andre kontaktoplysninger, bliver gemt, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Adgang til data
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til en hver tid gøre indsigelser med denne form for videregivelse, og du kan også frabede sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Brug af cookies
Oplysninger om dine besøg på hjemmesiden gemmes på dit terminaludstyr som f.eks. PC eller Smartphone i form af cookies.

En cookie er en tekstfil, der sendes til din browser fra NAVEKSAs hjemmeside, og som gemmes på din harddisk. Du kan sætte din browser op til at informere dig, hver gang du modtager en cookie, ligesom du kan vælge at sætte din browser således op, at den til enhver tid afviser at modtage cookies. Se nærmere information i vejledningen her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du vælger cookies fra, vil der være en række funktionaliteter på hjemmesiden, som du ikke kan gøre brug af. NAVEKSA gør brug af cookies til teknisk funktionalitet bl.a. i forbindelse med share-knapper, formularvisning samt til trafikmåling og brugsstatistik med henblik på at optimere din brugeroplevelse.
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
Når du tilgår NAVEKSAs hjemmeside første gang, bliver du bedt om at acceptere, at der gøres brug af cookies i overensstemmelse med de anførte retningslinjer.

Vi tager dine data seriøst

Dine rettigheder
Som registreret bruger af NAVEKSAs hjemmeside har du i følge persondataloven følgende grundlæggende rettigheder:

Indsigtsret
Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvorvidt NAVEKSA behandler oplysninger om dig, og i bekræftende fald tillige få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig via hjemmesiden, hvad formålet er med behandlingen af disse oplysninger, og hvem disse oplysninger eventuelt videregives til.
Adgang til berigtigelse af registrerede oplysninger
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Såfremt det måtte vise sig, at de registrerede oplysninger om dig er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, vil NAVEKSA naturligvis straks berigtige, slette eller efter omstændighederne blokere de pågældende oplysninger.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til, hvilke oplysninger NAVEKSA (som dataansvarlig) har registreret om dig via hjemmesiden, hvordan disse oplysninger bliver behandlet eller andre spørgsmål vedrørende NAVEKSAs behandling af personoplysninger, bedes du kontakte NAVEKSA A/S på info@naveksa.com eller på tlf. 86475711